Telefon
WhatsApp
Marmaris'te Muhtarlık Bölgesi Askı Listeleri Hakkında Önemli Bilgilendirme

Marmaris'te Mahalli İdareler Genel Seçimi İçin Muhtarlık Bölgesi Askı Listeleri Duyurusu

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için muhtarlık bölgesi askı listeleri 4 Ocak Perşembe günü askıya çıkarıldı. Listeler 17 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'de askıdan indirilecek. Bu süre içinde seçmenler, muhtarlık bölgesi askı listelerinde isimlerinin olup olmadığını kontrol edebilirler. Listede isimleri bulunmayan veya listeye kayıt olmak isteyen seçmenler, gerekli belgeleri hazırlayarak ilgili muhtarlıklara veya Marmaris İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına başvurabilirler.

Listelerde düzeltme veya eksiklik yapmak isteyen seçmenler de aynı süre içinde ilgili muhtarlıklara veya Marmaris İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına başvurabilirler. Seçmenler, askı süresi içinde gerekli işlemleri yaparak, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandık başına gitme hakkını kullanabilirler. 

Marmaris ilçe Seçim Kurulu Başkanlığından gelen duyuru ayrıntılarıyla şu şekilde olmaktadır.

 

MARMARİS İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

DUYURU

 

            31 Mart 2024 Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimi nedeniyle oluşturulan muhtarlık bölgesi askı listeleri ait oldukları Mahalle Muhtarlıklarında 04 Ocak Perşembe günü saat 08.00’de askıya çıkartılmıştır.

            Bu listeler 17 Ocak Çarşamba günü saat 17.00’de askıdan indirilecektir.

            İlçemiz mahallelerinde ikamet eden ve seçmen niteliğine sahip vatandaşların muhtarlık bölgesi askı listelerini kontrol etmeleri,

            Muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılmak veya listelerde düzeltme yapmak ve eksikliği gidermek için talepte bulunanlar askı süresi içerisinde;

  1. Seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan,
  2. 03.2006 tarihinde ve daha önce doğanlar (yıl, ay ve günü gösteren, Nüfus Müdürlüğünce verilen, T.C Kimlik numarası bulunan ve kimlik bilgilerini içeren belgeyi ibrazı gereklidir.),
  3. Başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacı ile listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesine gelenler, (bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 50. maddesinde sayılanlarca adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvurulacaktır.)Öğrenci olup, (Askeri öğrenciler hariç) seçmen niteliğini taşıyan kişiler, öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyenler, (öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile)
  4. Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde kayıtlı olup da askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerinde kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik yahut nüfus olay bilgisi değişikliği bulunan veya askı süresi içinde yerleşim yeri adresini değiştiren ve seçmen niteliğine sahip halde muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayan kişiler bizzat veya 5490 sayılı Kanunun ’un 50. maddesinde sayılanlar ilgili nüfus müdürlüğüne başvurarak başka bir belge aranmaksızın nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunu varsa ekleri ile birlikte ilçe seçim kuruluna teslim edecekler
  5. Muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik bulunanlar,
  6. Nüfus olay bilgisi değişenler (vatandaşlığın kazanılması, gaipliğin iptali gibi),

 

Adres Kayıt Sistemine kayıt olmaları ve yukarıda belirtilen işlemleri yapabilmeleri için önce belgeleri ile Marmaris Nüfus Müdürlüğüne, sonra Marmaris İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına başvurabilirler.

 

Seçmen niteliğine haiz olup da;

  1. Askerlikten terhis olan fakat muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayanlar veya dondurulanlar (terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belgenin ibrazı gereklidir.),
  2. Kesinleşmiş mahkeme kararıyla kısıtlı olup da, kısıtlılık hali sona erenler ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 408. maddesinde belirtilen ve ayırt etme gücü olan ilgilinin yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetememesi sebeplerine bağlı olarak kendi istekleri üzerine verilen kısıtlama kararı kesinleşenler, kararı veren mahkemeden alacakları onaylı karar örneği ile Marmaris İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına, başvurabilirler.
  3. Seyyar sandıkta oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından ysk.gov.tr internet adresinde bulunan veya ilçe seçim kurullarından temin edilecek “seyyar sandık kurulu talep formu “ ile bizzat veya bir yakını tarafından İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına veya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmek üzere ilgili muhtarlığa başvurabilirler.
  4. Askı dönemi içinde görme ve ortopedik engelli seçmenlerin, engellik beyan formu ile bizzat veya bir yakını tarafından İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına veya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmek üzere ilgili muhtarlığa başvurabilirler. (“Engelli Beyan Formu”,www.ysk.gov.tr internet adresinden alınabilir.)

 

          Tüm vatandaşlarımıza, önemle duyurulur.

                        Canan KEÇECİ     

              İlçe Seçim Kurulu Başkanı

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

Yazarlarımız